श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१७६ ग़ोवा कायसूव (बारदेश)
१७७ ग़ोवा काकोडा (गोवा)
१७८ ग़ोवा कालापूर
१७९ ग़ोवा कांदोळी (बारदेश)
१८० ग़ोवा काणकोण (चार रस्ता)
१८१ ग़ोवा कवळे (फोंडा गोवा)
१८२ ग़ोवा केपे गोवा
 
 आद्य... २४ २५ - २६ - २७ २८ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : कायसूव (बारदेश)
सेवा प्रमुख :

श्री शेखर दाभोळकर
दाभोळवाडा, सिद्धेश्वर मंडपाजवळ,
कायसूव, बारदेश,
गोवा, पिन कोड - ४०३५०९.

उपासना केंद्र :

श्री सिद्धेश्वर देवस्थान, कायसूव, गोवा

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना,
दर सोमवार, मंगळवार, गुरुवार सायंकाळी ६ ते ७।। भजन


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org