श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१८३ ग़ोवा केरी (गोवा)
१८४ ग़ोवा खांडोळा
१८५ ग़ोवा खारे बांद (पेडणे गोवा)
१८६ ग़ोवा खोर्जुवे
१८७ ग़ोवा किटला (गोवा)
१८८ ग़ोवा कोरगांव
१८९ ग़ोवा कोठंबी (केपे गोवा)
 
 आद्य... २५ २६ - २७ - २८ २९ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : केरी (गोवा)
सेवा प्रमुख :

श्री प्रणय शांताराम केरकर
श्री रवळनाथ देवस्थानाजवळ, पवनवाडा,
केरी, पेडणे, गोवा,
पिन कोड - ४०३५२४.

उपासना केंद्र :

श्री रवळनाथ मंदिर, केरी, पेडणे, गोवा

उपासनेविषयी माहिती :

दर गुरुवारी, रविवारी, सायंकाळी ४ ते ५।।,
रविवारी सकाळी ८ ते ९।। भजन व बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org