श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१९० ग़ोवा कुळे (सालसेत गोवा)
१९१ ग़ोवा माडेल
१९२ ग़ोवा मडगांव (गोवा)
१९३ ग़ोवा मांद्रे
१९४ ग़ोवा मायडे (बांबुर्डे गोवा)
१९५ ग़ोवा मेरशी
१९६ ग़ोवा मेरशी (तिसवाडी)
 
 आद्य... २६ २७ - २८ - २९ ३० ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : कुळे (सालसेत गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ सुकांती कि. फर्जन्त
भरपा, कुळे, गोवा

उपासना केंद्र :

श्री महामाया मंदिर, कुळे, सालसेत, गोवा

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org