श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
१९७ म्हापसा (गोवा)
१९८ म्हापसा (हाऊसिंग बोर्ड गोवा)
१९९ म्हापसा (गोवा)
२०० मोरजी
२०१ मुंडवेल (वास्को गोवा)
२०२ नागझर
२०३ नार्वे (िडचोली)
 
आद्य... २७ २८ - २९ - ३० ३१ ... अंत्य
शाखेचे नाव : पार्से (गोवा)
सेवा प्रमुख :

श्री धनंजय केशव साळगांवकर
मधला वाडा, मु. पो. पार्से,
पेडणे, गोवा, गोवा पिन कोड - ४०३५१२.

उपासना केंद्र :

१) मधलावाडा, चोनसाई,
२) श्री भगवती मंदिर पार्से गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना - मधलावाडा, चोनसाई,

नित्योपासना सायंकाळी ७ ते ८ - श्री भगवती मंदिर पार्से गोवा.


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org