श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
१९७ ग़ोवा म्हापसा (गोवा)
१९८ ग़ोवा म्हापसा (हाऊसिंग बोर्ड गोवा)
१९९ ग़ोवा म्हापसा (गोवा)
२०० ग़ोवा मोरजी
२०१ ग़ोवा मुंडवेल (वास्को गोवा)
२०२ ग़ोवा नागझर
२०३ ग़ोवा नार्वे (िडचोली)
 
 आद्य... २७ २८ - २९ - ३० ३१ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : पार्से (गोवा)
सेवा प्रमुख :

श्री धनंजय केशव साळगांवकर
मधला वाडा, मु. पो. पार्से,
पेडणे, गोवा, गोवा पिन कोड - ४०३५१२.

उपासना केंद्र :

१) मधलावाडा, चोनसाई,
२) श्री भगवती मंदिर पार्से गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना - मधलावाडा, चोनसाई,

नित्योपासना सायंकाळी ७ ते ८ - श्री भगवती मंदिर पार्से गोवा.


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org