श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
२०४ ग़ोवा नास्नोडा (बारदेश)
२०५ ग़ोवा नवे वाडे
२०६ ग़ोवा नेरूळ (गोवा)
२०७ ग़ोवा पैरा गोवा
२०८ ग़ोवा पालये
२०९ ग़ोवा पणजी (गोवा)
२१० ग़ोवा पणजी (गोवा)
 
 आद्य... २८ २९ - ३० - ३१ ३२ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : पार्से (गोवा)
सेवा प्रमुख :

श्री धनंजय केशव साळगांवकर
मधला वाडा, मु. पो. पार्से,
पेडणे, गोवा, गोवा पिन कोड - ४०३५१२.

उपासना केंद्र :

१) मधलावाडा, चोनसाई,
२) श्री भगवती मंदिर पार्से गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना - मधलावाडा, चोनसाई,

नित्योपासना सायंकाळी ७ ते ८ - श्री भगवती मंदिर पार्से गोवा.


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org