श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
२११ ग़ोवा पार्से (गोवा)
२१२ ग़ोवा पर्वरी
२१३ ग़ोवा पेडणे (गोवा)
२१४ ग़ोवा फोंडा (गोवा)
२१५ ग़ोवा रेईस-मागूस
२१६ ग़ोवा साखळी (गोवा)
२१७ ग़ोवा सालीगांव (गोवा)
 
 आद्य... २९ ३० - ३१ - ३२ ३३ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : पार्से (गोवा)
सेवा प्रमुख :

श्री धनंजय केशव साळगांवकर
मधला वाडा, मु. पो. पार्से,
पेडणे, गोवा, गोवा पिन कोड - ४०३५१२.

उपासना केंद्र :

१) मधलावाडा, चोनसाई,
२) श्री भगवती मंदिर पार्से गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना - मधलावाडा, चोनसाई,

नित्योपासना सायंकाळी ७ ते ८ - श्री भगवती मंदिर पार्से गोवा.


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org