श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
२११ पार्से (गोवा)
२१२ पर्वरी
२१३ पेडणे (गोवा)
२१४ फोंडा (गोवा)
२१५ रेईस-मागूस
२१६ साखळी (गोवा)
२१७ सालीगांव (गोवा)
 
आद्य... २९ ३० - ३१ - ३२ ३३ ... अंत्य
शाखेचे नाव : शिवोली (गोवा)
सेवा प्रमुख :

श्री सुर्या यशवंत सातार्डेकर
श्री किशोर शिवा पेडणेकर,
ओशेल, शिवोली, बारदेश,
गोवा, पिन कोड - ४०३५०७.

उपासना केंद्र :

श्री कलिका मंदिर, ओशेल, शिवोली, गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सायंकाळी ७।।ते ९ प्रातस्मरण व सायंस्मरण आळीपाळीने,
रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org