श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
२१८ ग़ोवा साळपे (गोवा)
२१९ ग़ोवा सांगे (गोवा)
२२० ग़ोवा सांगोल्डा (गोवा)
२२१ ग़ोवा सावर्डे (गोवा)
२२२ ग़ोवा शेळ
२२३ ग़ोवा शिरोडा (फोंडा गोवा)
२२४ ग़ोवा शिरसई
 
 आद्य... ३० ३१ - ३२ - ३३ ३४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : शिवोली (गोवा)
सेवा प्रमुख :

श्री सुर्या यशवंत सातार्डेकर
श्री किशोर शिवा पेडणेकर,
ओशेल, शिवोली, बारदेश,
गोवा, पिन कोड - ४०३५०७.

उपासना केंद्र :

श्री कलिका मंदिर, ओशेल, शिवोली, गोवा.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सायंकाळी ७।।ते ९ प्रातस्मरण व सायंस्मरण आळीपाळीने,
रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org