श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
२१८ ग़ोवा साळपे (गोवा)
२१९ ग़ोवा सांगे (गोवा)
२२० ग़ोवा सांगोल्डा (गोवा)
२२१ ग़ोवा सावर्डे (गोवा)
२२२ ग़ोवा शेळ
२२३ ग़ोवा शिरोडा (फोंडा गोवा)
२२४ ग़ोवा शिरसई
 
 आद्य... ३० ३१ - ३२ - ३३ ३४ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : वाळपई (सत्तरी गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ निमा सुभाष मणेरकर
युनिटी स्कूल जवळ, वाळपई,
सत्तरी, गोवा

उपासना केंद्र :

श्री मारुती मंदिर, वाळपई, गोवा

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org