श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
२२५ शिवोली (गोवा)
२२६ सोलये (गोवा)
२२७ सोणये (गोवा)
२२८ तालीगांव
२२९ उसकई
२३० वागाळी (गोवा)
२३१ वळावली (गोवा)
 
आद्य... ३१ ३२ - ३३ - ३४ ३५ ... अंत्य
शाखेचे नाव : वाळपई (सत्तरी गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ निमा सुभाष मणेरकर
युनिटी स्कूल जवळ, वाळपई,
सत्तरी, गोवा

उपासना केंद्र :

श्री मारुती मंदिर, वाळपई, गोवा

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org