श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
२२५ ग़ोवा शिवोली (गोवा)
२२६ ग़ोवा सोलये (गोवा)
२२७ ग़ोवा सोणये (गोवा)
२२८ ग़ोवा तालीगांव
२२९ ग़ोवा उसकई
२३० ग़ोवा वागाळी (गोवा)
२३१ ग़ोवा वळावली (गोवा)
 
 आद्य... ३१ ३२ - ३३ - ३४ ३५ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : वाळपई (सत्तरी गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ निमा सुभाष मणेरकर
युनिटी स्कूल जवळ, वाळपई,
सत्तरी, गोवा

उपासना केंद्र :

श्री मारुती मंदिर, वाळपई, गोवा

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org