श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
२३२ ग़ोवा वाळपई (सत्तरी गोवा)
२३३ ग़ोवा वेळगे
२३४ ग़ोवा वेल्हा तिसवाडी
२३५ ग़ोवा वेरे
२३६ ग़ोवा वेरोडा
२३७ ग़ोवा विर्लोसा (गोवा)
२३८ जळगांव अमळनेर
 
 आद्य... ३२ ३३ - ३४ - ३५ ३६ ... अंत्य
मुख्य शाखा : ग़ोवा
शाखेचे नाव : वाळपई (सत्तरी गोवा)
सेवा प्रमुख :

सौ निमा सुभाष मणेरकर
युनिटी स्कूल जवळ, वाळपई,
सत्तरी, गोवा

उपासना केंद्र :

श्री मारुती मंदिर, वाळपई, गोवा

उपासनेविषयी माहिती :

रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org