श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
२३९ अमरावती
२४० भुसावळ
२४१ चाळीसगांव
२४२ जळगांव
२४३ नागपूर
२४४ पिंप्राळा (जळगांव)
२४५ रावेर
 
आद्य... ३३ ३४ - ३५ - ३६ ३७ ... अंत्य
शाखेचे नाव : वरोरा
सेवा प्रमुख :

सौ शुभदा मधुसूदन भावे
विवेकानंद कॉलनी, सरदार पटेल वार्ड
तहसील - वरोरा, जि. चंद्रपूर
पिन - ४४२९०७.

उपासना केंद्र :

  

उपासनेविषयी माहिती :

  


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org