श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
३६ बेळगांव सांबरा
३७ बेळगांव संती बस्तवाड
३८ बेळगांव शहापूर (बेळगांव)
३९ बेळगांव शिवनगर
४० बेळगांव तिर्थकुडये
४१ बेळगांव वडगांव
४२ बेळगांव वडगांव (ओलमणी)
 
 आद्य... - ६ - ... अंत्य
मुख्य शाखा : बेळगांव
शाखेचे नाव : वाघवडे
सेवा प्रमुख :

श्री. मधुकर नाना डांगे
कलमेश्र्वर गल्ली, वाघवडे,
पो. संतीबस्तवाड ता. जि. बेळगांव.
पिन कोड - ५९००१४.

उपासना केंद्र :

श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर, वाघवडे.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज रात्रौ ७।। ते ९ प्रात:स्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ७।। ते ९ भजनात बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org