श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
३६ सांबरा
३७ संती बस्तवाड
३८ शहापूर (बेळगांव)
३९ शिवनगर
४० तिर्थकुडये
४१ वडगांव
४२ वडगांव (ओलमणी)
 
आद्य... - ६ - ... अंत्य
शाखेचे नाव : वाघवडे
सेवा प्रमुख :

श्री. मधुकर नाना डांगे
कलमेश्र्वर गल्ली, वाघवडे,
पो. संतीबस्तवाड ता. जि. बेळगांव.
पिन कोड - ५९००१४.

उपासना केंद्र :

श्री विठ्ठल रखुमाई मंदिर, वाघवडे.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज रात्रौ ७।। ते ९ प्रात:स्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ७।। ते ९ भजनात बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org