श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
५७ बुझवडे
५८ चंदगड
५९ दाटे
६० हलकर्णी
६१ हलकर्णी
६२ हलकर्णी (फॅक्टरी)
६३ हिंडगांव
 
आद्य... - ९ - १० ११ ... अंत्य
शाखेचे नाव : इब्राहिमपूर
सेवा प्रमुख :

श्री गुणाजी बाबाजी सावंत
मु. पो. इब्राहिमपूर,
ता. चंदगड, जि. कोल्हापूर,
पिन कोड - ४१६५०९.

उपासना केंद्र :

  

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org