श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
६७३ पुणे पाषाण
६७४ पुणे पौड (पुणे)
६७५ पुणे मोहननगर (पुणे)
६७६ पुणे परमहंसनगर
६७७ पुणे सहकार नगर
६७८ पुणे सांगवी (पुणे)
६७९ पुणे सासवड
 
 आद्य... ९५ ९६ - ९७ - ९८ ९९ ... अंत्य
मुख्य शाखा : पुणे
शाखेचे नाव : शिरुर
सेवा प्रमुख :

सौ.नम्रता फंड 
ओम रेसिडेन्सी रामलिंग रोड 
शिरूर  पुणे 

उपासना केंद्र :

गणेश  मंदिर

ओम रेसिडेन्सी रामलिंग रोड 

शिरूर  पुणे

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना


© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org