श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
६८० पुणे कोथरुड
६८१ पुणे शिरुर
६८२ पुणे शिवराय प्रतिष्ठान
६८३ पुणे सोमवार पेठ
६८४ पुणे तळेगांव
६८५ पुणे तळेगांव स्टेशन रोड
६८६ पुणे वानवडी
 
 आद्य... ९६ ९७ - ९८ - ९९ १०० ... अंत्य
मुख्य शाखा : रायगड
शाखेचे नाव : हाशिवरे
सेवा प्रमुख : सौ. लक्ष्मी पी. म्हात्रे
मु. शिरवली, पो. हाशिवरे,
ता. अलिबाग, जि. रायगड. पिन कोड - ४०२२०४.
उपासना केंद्र : श्री राम मंदिर, मोकळ आळी, हाशिवरे.
उपासनेविषयी माहिती : दररोज सायंकाळी ६ ते ७।। सायंस्मरण,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org