श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१६ शाखा

क्र. शाखा
६८० शिरुर
६८१ शिवराय प्रतिष्ठान
६८२ सोमवार पेठ
६८३ तळेगांव
६८४ तळेगांव स्टेशन रोड
६८५ वानवडी
६८६ वारजे माळवडी
 
आद्य... ९६ ९७ - ९८ - ९९ १०० ... अंत्य
शाखेचे नाव : हाशिवरे
सेवा प्रमुख : सौ. लक्ष्मी पी. म्हात्रे
मु. शिरवली, पो. हाशिवरे,
ता. अलिबाग, जि. रायगड. पिन कोड - ४०२२०४.
उपासना केंद्र : श्री राम मंदिर, मोकळ आळी, हाशिवरे.
उपासनेविषयी माहिती : दररोज सायंकाळी ६ ते ७।। सायंस्मरण,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org