श्रीहरिमंदिरम्.org
Main  
 एकूण १०१५ शाखा

क्र. मुख्यशाखा उपशाखा
६८७ पुणे वारजे माळवडी
६८८ पुणे विठ्ठलवाडी
६८९ पुणे येरवडा
६९० रायगड आवास
६९१ रायगड आक्षि
६९२ रायगड अलिबाग
६९३ रायगड चेंढरे
 
 आद्य... ९७ ९८ - ९९ - १०० १०१ ... अंत्य
मुख्य शाखा : रायगड
शाखेचे नाव : हाशिवरे
सेवा प्रमुख : सौ. लक्ष्मी पी. म्हात्रे
मु. शिरवली, पो. हाशिवरे,
ता. अलिबाग, जि. रायगड. पिन कोड - ४०२२०४.
उपासना केंद्र : श्री राम मंदिर, मोकळ आळी, हाशिवरे.
उपासनेविषयी माहिती : दररोज सायंकाळी ६ ते ७।। सायंस्मरण,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org