श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : मुंबई पश्चिम कांदिवली (प) चारकोप, श्रीगणेश मंदिर, सह्याद्री नगर
उपासना केंद्र :

श्रीगणेश मंदिर,
सह्याद्री नगर, चारकोप,
कांदिवली (प) मुंबई ४०००६७

सेवा प्रमुख :

परमार्थ निकेतन, श्रीहरि मार्ग, सेक्टर क्र. ५ सोसायटी क्र. ५६५ च्या समोर, चारकोप बस डेपो जवळ, चारकोप, कांदिवली (प), मुंबई ४०००६७

उपासनेविषयी माहिती :

१) फक्त रविवार - बालोपासना - सकाळी ८ ते ९        २) नित्याचे सायंस्मरण भजन - दररोज सायंकाळी ३.३० ते ५

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org