श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : काळेवाडी वडगाव मावळ
उपासना केंद्र :

पाटील वाडा वडगाव -मावळ 

सेवा प्रमुख :

श्री.योगेश सुधाकर माने 
फ्लॅट नं. ११ बी विंग 
मीरा अपार्टमेंट 
सेवाधाम हॉस्पिटल मागे 
स्टेशन चौक 
 तळेगाव दाभाडे 
पुणे ४१०५०६
मो.नं..०८३७९००९९७२
गिरीष पंखावला (०९८२३५७२२९७

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८.००  ते ९.०० बालोपासना

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org