श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : गोवा अस्नोडा
उपासना केंद्र :

श्री वनदेवी मंडप 
अस्नोडा,बार्देश-गोवा 

सेवा प्रमुख :

श्री वासुदेव देऊ सातार्डेकर 
घर क्र.५५/१, श्री वनदेवी 
मंडपाजवळ,मयतेवाडा,   
पो.अस्नोडा,ता.बार्देश 
जि.उत्तर गोवा,पिन ४०३५०३ 

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org