श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : ठाणे, वाघबीळ
उपासना केंद्र :

हनुमान मंदिर, वाघबीळ शेवटचा बस स्टॉप, वाघबीळ, ठाणे (प), महाराष्ट्र ४००६०८

सेवा प्रमुख :

सौ. स्वाती मनिष पटेल 
२०१, शिवनयन को. ऑप. हौ. सोसायटी 
पाडा नं २, बाळकुम , ठाणे (प), 
४०० ६०८
मोबाईल नंबर - ९६९९३६७४९४

उपासनेविषयी माहिती :

रविवारी बालोपासना सकाळी - ८. ३० ते ९. ३०

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org