श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : अमरावती गजानन मंदिर
उपासना केंद्र :

गजानन मंदिर, नवाथे प्लॉट
पाण्याच्याटाकीजवळ, अमरावती

सेवा प्रमुख :

श्री. पुंडलिक किसन राउत
यशोदा नगर - २, गल्ली नं. ४
ता. जि. अमरावती.
पिन कोड - ४२५४९१
फोन न. - ८३९०७८५१५४

उपासनेविषयी माहिती :

बालोपासना रवि. स. ८  ते ९
साय:स्मरण शनि/रवि. संध्या. ४ ते ५:30

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org