श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : औरंगाबाद रामचंद्र नाईक शाळा, गारखेडा
उपासना केंद्र :

रामचंद्र नाईक शाळा, गारखेडा
औरंगाबाद

सेवा प्रमुख :

श्री. हेमंत रामदास पाटील
सिद्धकला कुटीर, आर. एच. ३७ ए,
कासलीवाल पूर्व, विमानतळासमोर चिकलठाणा,
औरंगाबाद.
पिन कोड - ४३१००७
फोन न. -९६७३००१४९७

उपासनेविषयी माहिती :

बालोपासना दर रविवार सकाळी ८ ते ९

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org