श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : अमरावती मारुती मंदिर
उपासना केंद्र :

मारुती मंदिर, पटनीपुरा, अंबा गेटच्या 
आत, अमरावती

सेवा प्रमुख :

श्री. पुंडलिक किसन राउत
यशोदा नगर - २, गल्ली नं. ४
ता. जि. अमरावती.
पिन कोड - ४२५४९१
फोन न. - ८३९०७८५१५४

उपासनेविषयी माहिती :

बालोपासना दर रविवार स. ८  ते ९

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org