श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : नाशिक नांदगाव
उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन,हनुमान नगर, 
मालेगाव रोड,नांदगाव,जि.नाशिक

सेवा प्रमुख :

श्री.नवनाथ नामदेव पाटील.
पाटील गल्ली,मु.पो.नांदगाव,ता.नांदगाव
जि.नाशिक 
पिन कोड -  ४२३१०६
फोन न. -  ९८८११८३९३३

उपासनेविषयी माहिती :

बालोपासना दर रविवार स. ७ ते ८.३०
प्रात:स्मरण भजन दररोज स. ७ ते ८.३०
साय:स्मरण भजन दररोज संध्या. ४.३० ते ६
नित्योपासना दररोज रात्रौ ८.३०  ते ९.३०
सर्व सर्व एकदिवसीय व सातदिवसीय उत्सव

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org