श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : राहाता बोठेवस्ती
उपासना केंद्र :

बोठेवस्ती,राहाता

सेवा प्रमुख :

श्री.प्रमोद रावसाहेव बोठे
बोठेवस्ती, पिंपळवाडी,राहाता
ता.राहाता,जि.अहमदनगर
पिन कोड -  ४२३१०७
फोन न. - ८८८८८१२९३९

उपासनेविषयी माहिती :

बालोपासना दर रविवार स. ८ ते ९

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org