श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : रावेर
उपासना केंद्र :

रामास्वामी मठ,विखे चौक ,रावेर 

सेवा प्रमुख :

सौ.वैशाली संदीप सराफ 
घर न.४९३ वाणीगल्ली, 
 मु.पो. ता.रावेर जि.जळगाव 
पिन कोड -  ४२५५०८
फोन न. - ९८८१९२१८३२

उपासनेविषयी माहिती :

बालोपासना दर रविवार स. ८ ते ९
साय:स्मरण भजन दर रविवार संध्या. ४.३० ते ६.००

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org