श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : अलिबाग शीरवली
उपासना केंद्र :

हनुमान मंदीर शीरवली

सेवा प्रमुख :

सौ.रिता रामनाथ म्हात्रे 
 शीरवली पो.हाशीवरे,
ता.अलिबाग,‍ जि.रायगड,पिनकोड ४०२२०९

उपासनेविषयी माहिती :

१) रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना,    

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org