श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : गोवा पेडणे आगरवाडा
उपासना केंद्र :

श्री हनुमान मंदिर,बगळीवाडा,
पोस्ट-आगरवाडा, ता.पेडणे,
जि.उत्तर गोवा,पिन ४०३५१२ 

सेवा प्रमुख :

श्री सुर्यकांत यशवंत दामाजी 
नाईकवाडा,दामाजीवाडा, 
पोस्ट आगरवाडा,ता.पेडणे,
जि.उत्तर गोवा,पिन ४०३५१२ 

उपासनेविषयी माहिती :

१)दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना 
२)दर सोमवारी व गुरुवारी सायं.६.३० ते ८  
                      वारांचे भजन

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org