श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : गोवा वास्को चिखली
उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन,बालसंस्कार केंद्र 
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलच्या 
मागे,शंकर मंदिरा समोर,चिखली, 
वास्को,तालुका मुरगाव,
जि.दक्षिण गोवा,पिन ४०३७११ 

सेवा प्रमुख :

 श्री सतीश गोपाळ कांबळी
सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलच्या
मागे,घर क्र.२०,पोस्ट चिखली,
वास्को,तालुका मुरगाव,
जि.दक्षिण गोवा,पिन ४०३७११ 

       

उपासनेविषयी माहिती :

बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, रविवार सायंकाळी ४ ते ५.३० - प्रातस्मरण व सायंस्मरण आळीपाळीने,
रविवार सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org