श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : गोवा हरमल
उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन,बालसंस्कार केंद्र 
वरचावाडा(भटवाडी),पो.हरमल,
ता.पेडणे,जिल्हा उत्तर गोवा
पिन ४०३५२४ 

सेवा प्रमुख :

श्री तुळशीदास उर्फ प्रशांत 
परशुराम नाईक,घर क्र.१४२,  
पो.हरमल,ता.पेडणे,जि.उत्तर गोवा 
पिन ४०३५२४ 

उपासनेविषयी माहिती :

१)दररोज सायं.५ ते ६.३० वारांचे भजन 
२)दररोज रात्रौ ८ ते ९ नित्योपासना 
३)दर रविवारी सकाळी ८ ते ९.३०  
                बालोपासना व भजन 
४)उत्सव - श्रीहरीप्रेमलहरी पुस्तकातील सर्व 
उत्सव येथे घेण्यात येतात . 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org