श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : हलशी
उपासना केंद्र :

कै. वासुदेवराव पित्रे स्मृति भवन, हलशी.

सेवा प्रमुख :

सौ.सुरेखा परशराम सांगोलकर
मु.पो. हलशी ता. खानापूर                                   जि. बेळगाव ५९११२०
मो.नं.०८७२२५८७४३३
 

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज रात्रौ ८ ते ९।। प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org