श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : हेब्बाळ
उपासना केंद्र :

१)श्री लक्ष्मी मंदिर
२)परमार्थ .निकेतन , हेब्बाळ

सेवा प्रमुख :

श्री. रामकृष्ण नागोजी करंबळकर
मु. पो. हेब्बाळ, ता. खानापूर,
जि. बेळगांव पिन कोड - ५९११२०.                       मो.नं.०८९७०२३५८७० 

उपासनेविषयी माहिती :

सोमवारी ते शनिवार सकाळी ६।। ते ८ प्रातस्मरण,
रात्रौ ८।। ते १० सायंस्मरण                                 दर रविवारी सकाळी ६।। ते ८ भजनात बालोपासना
परमार्थ .निकेतन , हेब्बाळ

दर रविवारी सकाळी ६।। ते ८ भजनात बालोपासना
श्री लक्ष्मी मंदिर, हेब्बाळ.

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org