श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : लोकोळी
उपासना केंद्र :

श्री सातेरी माउली  मंदिर, लोकोळी.

सेवा प्रमुख :

श्री. श्रीमंत लक्ष्मण पाटील
मु. पो. लोकोळी, ता. खानापूर,
जि. बेळगांव पिन कोड - ५९१३०२.                         मो.नं. ०९७४१६६१४२४ 

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज रात्रौ ७ ते ८।। प्रातस्मरण / सायंस्मरण आळीपाळीने,
दर रविवारी सकाळी ७ ते ८ बालोपासना

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org