श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : जयसिंगपूर
उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन, श्रीहरिमंदिर,
२८०५ ड/७ काडगे मळा,
नांदणी रोड, जयसिंगपूर कॉलेज गेट समोर.

सेवा प्रमुख :

१) सौ अस्मीता अ. गणपुले
ब्लॉक क्र. २३६, शाहूनगर,
मु. पो. जयसिंगपूर जि. कोल्हापूर,
पिन कोड - ४१६१०१.                               मो.नं.०९९२२६३३८२१
०२३२२-२२६२८४-२२५५११ 

२) परमार्थ निकेतन, श्रीहरिमंदिर,
२८०५ ड/७ काडगे मळा,
नांदणी रोड, जयसिंगपूर कॉलेज गेट समोर.

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सकाळी ७ ते ८।। प्रातस्मरण,
सायंकाळी ४ ते ५।। सायंस्मरण,
रात्रौ ८ ते ९ नित्योपासना,
रविवारी सकाळी ७ ते ८।। भजनात बालोपासना

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org