श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : अंबरनाथ पूर्व लोकनगरी
उपासना केंद्र :

गणपती मंदिर, लोकनगरी,
अंबरनाथ (पूर्व)
ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे - ४२१५०१.   

सेवा प्रमुख :

सायली सबाजी सवूल 
डी -१८ /००२  कौशल लोक नगरी  कॉम्प्लेक्स 
एम् आय डी सी  रोड 
अंबरनाथ                                                      ता. अंबरनाथ, जि. ठाणे - ४२१५०१.     ९५९४३९७०८९

श्री नारायण शिवाजी जाधव 
   (लोकनगरी सेवा प्रमुख),
बी - १९/२०२, मगध लोकनगरी को ऑ

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवारी सकाळी ९ ते १० बालोपासना
सोमवार भजन सायंकाळी ४ ते ५. ३०
गुरूवार, भजन सायंकाळी ४ ते ५. ३०

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org