श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : डोंबिवली (पूर्व)
उपासना केंद्र :

`सिद्धकला कुटीर`, प्लॉट क्र. २०,
श्री हनुमान हौसिंग सोसायटी,
नांदिवली रोड, डोंबिवली (पूर्व),
ता.कल्याण, जि. ठाणे - ४२१२०१.

सेवा प्रमुख :

अध्यक्ष - ॐ सिद्धकला उपासना विश्वस्त मंडळ, डोंबिवली
सौ. नयना चं. पंडित 
३०१‚ लक्ष्‍मी नारायण, सोसा.,
संत नामदेव पथ, 
डोंबिवली (पूर्व)
ता.कल्याण, जि. ठाणे - ४२१२०१.
मो.नं.८९७६५११०९१

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सकाळी ७ ते ८.३० प्रात:स्मरण भजन,
सायंकाळी ४.३० ते ६ सायंस्मरण भजन,
रात्रौ ९ ते १० नित्योपासना,
रविवार सकाळी ७ ते ८.३० भजनात बालोपासना
सर्व एकदिवसीय व सात दिवसीय उत्सव.

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org