श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : डोंबिवली निळजे
उपासना केंद्र :

हनुमान मंदिर  मु.पो.निळ्जे
डोंबिवली(पूर्व)

सेवा प्रमुख :

सौ.हिराबाई बळीराम पाटील 
मु.पो.निळ्जे 
श्री दत्त मंदिराजवळ 
व्हाया मानपाडा 
डोंबिवली(पूर्व)
 ता. कल्याण,
जि. ठाणे.

मो.नं.०९२२०९२१०३८ 

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवार सायंकाळी ४.३० ते ५.३०  बालोपासना

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org