श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : ठाणे जुनागांव
उपासना केंद्र :

साई बाबा  मंदिर  आय. टी. आय. जवळ रोड नं. २८,
जुनागाव जवळ ,वागळे इश्टेट  ,
ठाणे (प) ४००६०६

सेवा प्रमुख :

आशिष आबाजी मोरे 
त्रिमुर्ती सदन  चाळ 
आय. टी. आय. जवळ रोड नं. २८,
जुनागाव जवळ ,वागळे इश्टेट  ,
ठाणे (प) ४००६०६  
मो.नं. ०९२२१७८५४३७ .

उपासनेविषयी माहिती :

दर रविवार सकाळी  ८.१५  ते ९.१५  बालोपासना

संध्याकाळी  ४.३०  ते  ६.००  सायंस्मरण           सोमवार  रात्रौ ९.०० ते १०.०० नित्योपासना 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org