श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : ठाणे पायलीपाडा (ट्रॉम्बे)
उपासना केंद्र :

मातृ छाया, काळे हाऊस,
पायलीपाडा, ट्रॉम्बे, मुंबई, पिन कोड - ४०००८८.

सेवा प्रमुख :

सौ. स्वाती अरुण काळे मातृछाया काळे हाऊस, पायलीपाडा (ट्रॉम्बे), मुंबई, महाराष्ट्र ४०००८८   फोन नंबर - 9702202550 

उपासनेविषयी माहिती :

रविवारी बालोपासना सकाळी - ८ ते ९
शनिवार भजन सायंकाळी ४ ते ५:३०
गुरुवार नित्योपासना रात्रौ ८.३० ते ९. ३०                                          

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org