श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : मुंबई पश्चिम जोगेश्वरी पूर्व नटवरनगर
उपासना केंद्र :

अध्यक्ष-सिध्दकला भुवन मंदिर,
परमार्थ निकेतन, ब्लॉक नं. १,
त्रिमुर्ती को ऑ. हो. सोसायटी,
पी.पी. डायस कंपाऊंड, नटवरनगर रोड नं. १,
जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - ४०००६०.

सेवा प्रमुख :

श्री. सुभाष देऊ धुरी 
सिध्दकला भुवन मंदिर,
परमार्थ निकेतन, ब्लॉक नं. १,
त्रिमुर्ती को ऑ. हो. सोसायटी,
पी.पी. डायस कंपाऊंड, नटवरनगर रोड नं. १,
जोगेश्वरी (पूर्व), मुंबई - ४०००६०.

उपासनेविषयी माहिती :

१. दररोज संध्याकाळी ४ ते ५.३० नेमाचे भजन
२. दररोज दर रात्री ८ ते ९ नित्योपासना
3. दर रविवारी सकाळी ८ ते ९ बालोपासना
४. सर्व उत्सव आणि सप्ताह
- परमार्थ निकेतन, जोगेश्वरी, मुंबई - ६०.

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org