श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : ताडदेव
उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन 
भाऊसाहेब हिरे उद्यान 
मुंबई सेंट्रल  रेल्वे स्टेशन जवळ  
ताडदेव  मुंबई ४०००३५ 

सेवा प्रमुख :


 कु. छाया राजाराम लोटणकर
बिल्डिंग क्र. ३, रूम क्र. ७, पहिला मजला,
आर्यनगर, तुळशीवाडी पोस्ट ऑफिस समोर,
तुळशीवाडी, ताडदेव, मुबंई,

उपासनेविषयी माहिती :

सकाळी ७ ते ८.३० : नेमाचे प्रातःस्मरण(७ दिवस), नेमाचे सायंस्मरण(७ दिवस), (आलटून पालटून)
बलोपासना : रविवारी सकाळी ७ ते ८.३० च्या भजनात. 
रात्रौ ९ ते १० : नित्योपासना. 
परमार्थ मार्गप्रदीप भाग २ यातील सर्व उत्सव घेतले जातात. 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org