श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : विले पार्ले (दत्त मंदिर)
उपासना केंद्र :

श्री दत्तमंदिर                                               हनुमान रोड                                               विलेपार्ले पूर्व मुंबई ४०० ०५७

सेवा प्रमुख :

सौ.माधुरी नेने. २/५० हनुमान रामानंद सोसायटी.         संत जनाबाई रोड    विलेपार्ले पूर्व मुंबई ४०० ०५७

सौ.रश्मी सावंत, ५०१ श्री साईबाबा प्रसाद,        तेजपाल स्कीम रोड नंबर ४,विलेपार्ले पूर्व ,मुंबई ४०० ०५७

उपासनेविषयी माहिती :

सोमवार ते शनिवार सायंकाळी ४ ते ५ प्रातःस्मरण व सायंस्मरण भजन,                                          तसेच सर्व एकादशी                                    .रविवार ४ ते ५.३० भजन रविवार सकाळी ८.३० ते ९.३० बालोपासना . तसेच सर्व उत्सव हॉल घेऊन साजरे केले जातात.

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org