श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : नाशिक देवळाली गाव
उपासना केंद्र :

विठ्ठल रखमाई मंदिर,
तलाठी कार्यालयासमोर,
देवळाली गाव,
नाशिकरोड, नाशिक.
पिन कोड - ४२२४०१

सेवा प्रमुख :

सौ. संगिता राजेंद्र लोणे
लोणे वाडा, विठ्ठल मंदिराजवळ, केजे रोड,
विहितगाव, नाशिकरोड, नाशिक
पिन कोड - ४२२४०१
फोन न. - ८२०८८५७३२५

उपासनेविषयी माहिती :

बालोपासना दर रविवारी सकाळी ८ ते ९

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org