श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : समर्थेश्र्वर व्यायाम मंदिर
उपासना केंद्र :

स्वामी समर्थ केंद्रासमोर, 
समर्थेश्वर व्यायामशाळा,
गोदावरी सोसायटी नं. २,
नारायणबापू नगर, जेलरोड,
नाशिक.
पिन कोड - ४२२१०१

सेवा प्रमुख :

श्री. प्रशांत नानासाहेब घोटकर
शिवाजी पार्क रो-हाऊस नं. ४, पार्वतीबाई
उद्यानमागे, श्री स्वामी समर्थ नगर, पिंटो
कॉलनी, जुना सायखेडा रोड, जेलरोड, 
नाशिकरोड, नाशिक
पिन कोड - ४२२१०१
फोन न. - ९४०३६३७५८१

उपासनेविषयी माहिती :

बालोपासना दर रविवार सकाळी ८ ते ९
दर सोमवार सायंस्मरण भजन संध्याकाळी ४ ते ५.३०
दर गुरुवार सायंस्मरण भजन संध्याकाळी ४ ते ५.३०

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org