श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : रायगड गोरेगांव
उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन,
एम. एस. डीबी. सब स्टेशन च्या मागे, 
मु, चिंचवली, पो नागांव, गोरेगांव,
ता.माणगांव, जि. रायगड
मो. ९६९८९१२५७०

सेवा प्रमुख :

सौ. माधुरी रजनीकांत चुटके,
मु, चिंचवली देवळी फाटा,
पो नागांव, गोरेगांव, ता.माणगांव, जि. रायगड 

उपासनेविषयी माहिती :

1) सकाळी ७ ते ८.३० वाराचे प्रात:स्मरण भजन  
2) सायंकाळी ४ ते ५.३० वाराचे सायं:स्मरण भजन
3) ८ ते ९ नित्योपासना  
४) रविवार सकाळी ७ ते ८.३० बालोपासना व प्रात:स्मरण भजन

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org