श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : रोहा
उपासना केंद्र :

परमार्थ निकेतन
नेहरुनगर, मु.पो.ता.रोहा,
रायगड, महाराष्ट्र - ४०२१०९.

सेवा प्रमुख :

सौ.अपर्णा राजेंद्र शेडगे 
संत गोरोबा नगर 
दम खाडी 
मु. पो. रोहा ता. रोहा, जि. रायगड,
पिन कोड - ४०२१०९.
२)परमार्थ निकेतन
नेहरुनगर, मु.पो.ता.रोहा,
रायगड, महाराष्ट्र - ४०२१०९.

उपासनेविषयी माहिती :

सकाळी ७.०० ते ८.३० प्रात:स्मरण

 दुपारी ४.०० ते ५.३० सायं स्मरण

 रात्रो ८.०० ते ९.०० नित्योपासना 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org