श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : रत्नागिरी अडिवरे
उपासना केंद्र :

श्रीराम मंदिर,महाकाली मंदिरा शेजारी आडिवरे  पोस्ट अडिवरे
ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१६७०७.

सेवा प्रमुख :

सौ वैशाली विश्वनाथ शेट्ये
मु. वाडापेठ, पोस्ट अडिवरे,
ता. राजापूर, जि. रत्नागिरी, पिन कोड - ४१६७०७.

मो.नं.०९२७३५५९७५५/०२३५३ २२६२०६ 

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सायंकाळी  ४.०० ते ५.३० आळीपाळीने प्रात:स्मरण  व सायंस्मरण 
दर रविवारी ८.०० ते ९.०० बालोपासना
 

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org