श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : अलोरे कुंभार्ली
उपासना केंद्र :

गणेश मंदिर मु. पो. कुंभार्ली, ता. चिपळूण, जि. रत्नागिरी.

सेवा प्रमुख :

सौ. ऋतुजा चंद्रशेखर कोलगे                               मु. पो. कुंभार्ली, ता. चिपळुण, 
जि. रत्नागिरी-४१५६०२.
फोन क्रमांक: ९४२१०९४५७०

उपासनेविषयी माहिती :

रविवारी सकाळी ८.००ते ९.०० बालोपासना
प्रात:स्मरण व सायंस्मरण – सोमवार व मंगळवार
वाचन नामस्मरण

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org