श्रीहरिमंदिरम्.org
Main Back Page
 
शाखेचे नाव : सांगली इस्लामपूर
उपासना केंद्र :

श्रीहरिमंदिर, परमार्थ निकेतन,
महादेव नगर, मु. पो. इस्लामपूर,
ता. वाळवा, जि. सांगली, पिन कोड - ४१५४०९.

सेवा प्रमुख :

१) डॉ. रेखा प्र. निकुंब
गणेश नगर, एस.टी. स्टँड जवळ,
इस्लामपूर, जि. सांगली, पिन कोड - ४१५४०९.

२)श्रीहरिमंदिर, परमार्थ निकेतन,
महादेव नगर, मु. पो. इस्लामपूर,
ता. वाळवा, जि. सांगली

उपासनेविषयी माहिती :

दररोज सकाळी ७.०० ते ८.३० वाराचे प्रातःस्मरण
दररोज दुपारी ४.०० ते ५.३० वाराचे सायंस्मरण
दररोज रात्रौ ७.०० ते ८.०० नित्योपासना            
दर रविवारी सकाळी ७.०० ते ८.३० भजन व बालोपासना

Back Page
© 1981-,परमार्थ निकेतन ट्रस्ट, बेळगांव. सर्व हक्क राखीव.
श्रीहरिमंदिरम्.org